diumenge, 1 de setembre de 2013

EN QUÈ ESTIC EMBOLICADA


MATERIAL NECESSARI:
- Una terrassa trencada.
- Rajoles, mall, ciment, escarpa, cabàs, creuetes, nivell, metre, llapis, talla-rajoles, una paleta, vorada.
- Un marit que valgui per a tot.
- Un aprenen capaç d'obeir qualsevol ordre sense protestar gaire.
IMPRESCINDIBLE:
Els dos últims apartats del llistat anterior, sobretot el primer. Si no hi ha un marit que valgui per a tot no us fiqueu en aquest embolic, ja que això pot acabar en divorci (paraula).

MATERIAL NECESARIO:
- Una terraza rota.
- Azulejos, mazo, cemento, escarpa, capazo, crucetas, nivel, metro, lápiz, corta-azulejos, una paleta, borada.
- Un marido que valga para todo.
- Un aprenden capaz de obedecer cualquier orden sin protestar demasiado.
IMPRESCINDIBLE:
Los dos últimos apartados del listado anterior, sobre todo el primero. Si no hay un marido que valga para un roto y para un descosido no os metáis en este lío, ya que esto puede terminar en divorcio (palabrita).
Es comença per treure totes les rajoles de la terrassa, inclòs el sòcol, un cop la terrassa esta neta, es pot començar amb el ciment, les rajoles i el nivell, això si abans s'ha tingut que fer un replantejament per saber com quedara i on aniran les rajoles més petites. Un cop estan totes les rajoles col·locades s'ha de deixar secar el ciment.

Se empieza por quitar todas las baldosas de la terraza, incluido el zócalo, una vez que la terraza esta limpia, se puede comenzar con el cemento y los ladrillos, eso si antes se ha tenido que hacer un replanteamiento para saber cómo quedara y donde irán las baldosas más pequeñas. Una vez están todas las baldosas colocadas hay que dejar secar el cemento.

Un cop el ciment està sec, es col·loca el sòcol, que en el nostre cas s'ha tallat peça a peça, ja que no hi havia cap sòcol a la botiga que m'agradés. I ja es pot començar a donar vorada del color escollit.

Una vez el cemento está seco, se coloca el zócalo, que en nuestro caso se ha cortado pieza a pieza, ya que no había ningún zócalo en la tienda que me gustara. Y ya se puede empezar a dar la borada del color elegido.


M'ha fet pencar un munt però ha valgut la pena, ara només queda una ma de pintura i unes plantetes la mar de boniquetes i seguir gaudint de les Vacances.

Me ha hecho currar un montón pero ha valido la pena, ahora sólo queda una mano de pintura y unas plantitas la mar de bonitas y seguir disfrutando de las Vacaciones.

PD: He de donar les gracies als meus pares que sempre que ens embarquem a fer obres s'emporten a l'Anna i al meu marit que cansat de sentir-me rondinar ha fet el canvi del terra de la terrassa i m'ha deixat escollir unes rajoles que no eren quadrades si no desiguals ... no li posare tot fàcil   : )

PD: Tengo que dar las gracias a mis padres que siempre que nos embarcamos a hacer obras se llevan a la Anna y a mi marido que cansado de oírme refunfuñar ha cambiado del suelo de la terraza y me ha dejado elegir unas baldosas que no eran cuadradas si no desiguales ... no se le pondré todo fácil   : )

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada